Právo nemovitostí

Řešení všech právních souvislostí týkajících se nemovitého majetku

 • smlouvy o převodu nemovitostí – prodej, darování, směna pozemků, domů, bytů, nebytových prostor, smlouvy o budoucí smlouvě, převody celých pozemků, ale i jejich částí oddělených geometrickým plánem
 • zřízení všech typů věcných práv (zástavní práva, věcná břemena apod.)
 • řešení sporů o vlastnická a věcná práva k nemovitostem
 • zastupování ve stavebním řízení
 • zastupování před katastrálními úřady
 • uspořádání vztahů podílových spoluvlastníků
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • řešení sousedských vztahů a sporů
 • vyřízení kompletní právní agendy pro realitní kanceláře
 • sepis nájemních a podnájemních smluv k bytovým i nebytovým prostorům
 • ukončení nájemních vztahů
 • vymáhání dlužného nájemného a dalších plateb
 • převod bytů do osobního vlastnictví
 • poskytování konzultací

Nájemní a bytové právo

 • Právní služby pro pronajímatele i nájemce

Nezávazná konzultace

Všem zájemcům o naše služby nabízím úvodní konzultaci zdarma.
Stačí si vybrat a zarezervovat termín schůzky.