ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

MILAN DANČIK

O NÁS

Advokátní kancelář Mgr. Milana Dančika poskytuje svým klientům komplexní právní služby ve všech právních oborech v rámci sporné i nesporné agendy.

Hlavní činností advokátní kanceláře je poskytování služeb zejména v oblasti občanského a korporátního práva, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány, příprava právních analýz a stanovisek.

Milan Dančik

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V PRAZE

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se i na oblasti práva spojené s převody nemovitostí – realitní právo, spotřebitelské právo, pracovní právo, rodinné právo, autorské právo a ochranné známky, dále se zabýváme problematikou GDPR, ochranou informací a kybernetickou bezpečností, insolvenční řízením.

Dle našeho pojetí vyžaduje poskytování profesionálních právních služeb v současné době pochopení podstaty věci, odbornou znalost, vstřícnost, aktivní přístup a integritu. Výzvou pro nás je pochopení prostředí a cílů klienta s následným realizováním jeho záměrů. O úspěchu hovoříme až v okamžiku, kdy je klient spokojen a vzniká dlouhodobý partnerský vztah.

NABÍZIME

Právní služby

Ostatní služby

Doplňkové služby zvyšující komfort klientů

 • ověřování podpisů
 • advokátní úschovy
 • konverze dokumentů
 • monitoring insolvenčního rejstříku
 • zajištění služeb notářů, soudních znalců, soudních exekutorů, inkasních specialistů a detektivní kanceláře
 • zajištění služeb notářů, soudních znalců, soudních exekutorů, inkasních specialistů a detektivní kanceláře
 • zajištění služeb právních zástupců v zahraničí
 • mimosoudní řešení sporů – věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla pověřena Česká
  advokátní komora (cak.cz).

CO NABÍZIME NAVÍC

ODPOVĚDNÝ A LIDSKÝ PŘÍSTUP

S námi jste průběžně  informování o stavu Vašeho případu.

K dispozici jsme Vám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Poskytujeme služby na nejvyšší úrovni bez ohledu na obtížnost případu.

Pro naše klienty navrhujeme efektivní řešení a minimalizujeme náklady na Váš případ.

Za naše služby nabízíme ceny dostupné pro každého.

V naši kaceláři máte otevřenou možnost dohody na odměně v závislosti na složitosti případu, časové náročnosti řešené problematiky, jakož i na objeme poskytovaných právních služeb a zohlednění případné bonifikace délky smluvního vztahu s klientem.

Nezávazná konzultace

Všem zájemcům o naše služby nabízím úvodní konzultaci zdarma.
Stačí si vybrat a zarezervovat termín schůzky.