Rodinné právo

Řešení právních problémů v rodinných vztazích každodenního života.

 • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním manželství a registrovaného partnerství
 • zajištění předmanželských smluv
 • změna rozsahu společného jmění manželů – zúžení, rozšíření
 • rozvody manželství – sporné i nesporné
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem – svěření do péče, společná péče, střídavá péče, zvýšení nebo snížení výživného, dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • uplatnění různých druhů výživného (např. výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem, výživné pro zletilé děti, výživné mezi manžely a mezi rozvedenými manžely, výživné mezi ostatními příbuznými)
 • vymáhání dlužného výživného
 • příprava návrhů na vydání předběžných opatření a obrana proti nařízeným předběžným opatřením
 • zastupování v řízení o určení a popření otcovství
 • poskytování konzultací

Nezávazná konzultace

Všem zájemcům o naše služby nabízím úvodní konzultaci zdarma.
Stačí si vybrat a zarezervovat termín schůzky.