Právní služby

PORTFÓLIO PRÁVNICH SLUŽEB

Advokátní kancelář Mgr. Milana Dančika poskytuje svým klientům komplexní právní služby
ve všech právních oborech v rámci sporné i nesporné agendy.

Hlavní činností advokátní kanceláře je poskytování služeb zejména v oblasti občanského a korporátního práva, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány, příprava právních analýz a stanovisek.

Specializujeme se i na oblasti práva spojené s převody nemovitostí – realitní právo, spotřebitelské právo, pracovní právo, rodinné právo, autorské právo a ochranné známky, dále se zabýváme problematikou GDPR, ochranou informací a kybernetickou bezpečností, insolvenční řízením.

Dle našeho pojetí vyžaduje poskytování profesionálních právních služeb v současné době pochopení podstaty věci, odbornou znalost, vstřícnost, aktivní přístup a integritu. Výzvou pro nás je pochopení prostředí a cílů klienta s následným realizováním jeho záměrů. O úspěchu hovoříme až v okamžiku, kdy je klient spokojen a vzniká dlouhodobý partnerský vztah.


Nezávazná konzultace

Všem zájemcům o naše služby nabízím úvodní konzultaci zdarma.
Stačí si vybrat a zarezervovat termín schůzky.