Právní služby

Právní služby

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jakož i subjektům veřejného práva. Našim klientům nabízíme zastoupení ve sporné i nesporné agendě.

Právní služby poskytujeme především formou

  • právních porad a konzultací
  • sepisování smluv a jiných listin
  • zpracování právních rozborů
  • zastupování v řízení před soudy (včetně řízení před Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR a Ústavním soudem ČR)
  • zastupování před orgány státní správy a orgány samosprávy
  • zastupování v rozhodčích řízeních
  • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
  • advokátní úschovy
  • prohlášení o pravosti podpisu

 

Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a ruském jazyce.