Pracovní právo

Pracovní právo

Komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

  • příprava a revize pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti apod.
  • ukončování pracovních poměrů v souladu s právními předpisy (dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru)
  • zastupování při uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • vymáhání pohledávek zaměstnanců vůči zaměstnavatelům
  • řešení mzdové problematiky
  • zastupování ve sporech vyplývajících z odpovědnostních vztahů, např. náhrady škody, pracovní úrazy, nemoci z povolání
  • řešení právních aspektů rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců
  • poskytování konzultací