Insolvenční právo

Insolvenční právo

Řešení insolvencí právnických a fyzických osob a oddlužení fyzických osob

  • zpracování všech podkladů pro oddlužení
  • příprava insolvenčních návrhů
  • zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
  • zastupování v incidenčních sporech a dalších sporech vyvolaných insolvenčním řízením
  • monitoring insolvenčního rejstříku
  • poskytování konzultací